The prisoner of beauty

หนีฮ่าวว! นักอ่านที่น่ารักทุกคนนน วันนี้นักเขียนมีซีรีส์จีนเรื่องใหม่มานำเสนอ บอกเลยว่าซีรีส์เรื่องกระแสดีมากตั้งแต่ยังไม่ได้ถ่ายทำ แล้วใครที่ตามมาจากนวนิยายอย่างนักเขียนบ้าง ยกมือขึ้น!!!!อ่านต่อ