King the land

ทายาทของ King Group Goo Won ผู้สง่างาม มีเสน่ห์ ฉลาดและเก๋ไก๋ มีทุกอย่างยกเว้นความทรงจำเกี่ยวกับแม่ของเขา ด้วยความพยายามที่จะฟื้นความทรงจำ
อ่านต่อ