Love Under The Full Moon รีวิว

Lei Chu Xia หนีจากฆาตกรและเดินทางสู่อนาคต การดำรงอยู่ของเธอดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับการปรากฏตัวของ Xu Xiao Dong ที่พวกเขาต้องอยู่ใกล้กันอ่านต่อ