Rise Roar Revolt (RRR) ภารกิจทริปเปิ้ลอาร์ (2022)

เรื่องราวสมมติเกี่ยวกับนักปฏิวัติในตำนานสองคนและการเดินทางออกจากบ้านก่อนที่พวกเขาจะเริ่มต่อสู้เพื่อประเทศของตนในปี 1920
อ่านต่อ