Reply 1988

ติดตามชีวิตของ 5 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในถนนสายเดียวกันในย่านที่เรียกว่าซังมุนดงในกรุงโซล ชวนให้หวนคิดถึงปี 2531อ่านต่อ