Wednesday

เรื่องราวต่อจากวัยเรียนของ Wednesday แอดดัมส์ เมื่อเธอพยายามควบคุมความสามารถทางจิตที่เกิดขึ้นใหม่ของเธอ ขัดขวางและไขปริศนาที่พัวพันกับพ่อแม่ของเธอ
อ่านต่อ