ศรีอโยธยา

ผ่านชาติที่แล้ว ตัวละครในยุคปัจจุบันได้ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองจนถึงสมัยพระเจ้าตากสิน
อ่านต่อ