Draw the Line

บุคลากรด้านกฎหมายสามชั่วอายุคนซึ่งทำงานให้กับศาลเทศบาล Xingcheng ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ศาลในช่วงที่มีการสู้คดีอ่านต่อ