South Sea Tomb

เป็นเรื่องราวของหูปาอีพระเอกของเรื่อง เรื่องเริ่มจากศาสตราจารย์เฉินขอให้เขาและทีมของเขาไปทำงานโบราณคดีให้ โดยคราวนี้พวกเขาจะต้องตามหากระจกส่องกระดูกของฉินอ๋องอ่านต่อ