Mr. Bad

การพลิกกลับของเรื่องราวความรักทั่วไปติดตามหญิงสาวชื่อ Nan Xing ผู้รักการเขียน ในขณะที่อธิษฐาน เธอได้อัญเชิญคนร้ายจากหนังสือของเธอเองโดยบังเอิญ เมื่อ Xiao Wu Di ฉลาดเจ้าเล่ห์และหลงตัวเองอ่านต่อ