Addicted

เป็นเรื่องราวของกู้ไห่พระเอกของเรื่องมีพ่อเป็นนายพลพอแม่ตายก็แต่งงานใหม่ เขานั้นด้วยความที่ไม่พอใจที่พ่อแต่งงานใหม่จึงออกจากบ้านและย้ายโรงเรียนมาเรียนที่เดียวอ่านต่อ