Lost You Forever

สมัยบรรพกาลคน เทพและปีศาจอยู่ร่วมกันมากมายและในเมืองแห่งหนึ่งที่มี องค์หญิงแห่งเกาจิ่วเหยาที่สูญเสียฐานะและรูปลักษณ์อ่านต่อ