Butterflied Lover

เล่าถึงถังเชียนเยว่ สาวน้อยปริศนาที่ถูกหลิงฉางเฟิงช่วยชีวิตจากกลุ่มโจรป่าเอาไว้ นางตามติดฉางเฟิงไม่ห่างจนฉางเฟิงต้องรับกลับไปดูแลที่จวนอ่านต่อ