Wrong Carriage, Right Groom

พ่อแม่ผู้มีอำนาจจากตระกูล Du และ Li กำลังจัดงานแต่งงานให้กับลูกสาวของตนในเมืองหยางโจว มณฑลเจียงซูอันเจริญรุ่งเรืองอ่านต่อ