You Are My Desire

เรื่องราวของ หลินอวี่จิง หญิงสาวมัธยมปลายที่ต้องย้ายจากชีวิตในเมืองออกมาอยู่นอกเมืองเพราะพ่อเธอแต่งงานใหม่เธอต้องเปลี่ยนจุดหมายปลายทางของชีวิตครั้งใหม่อีกทั้งยังต้องปรับตัวกับชีวิตตัวเองอีกครั้ง อ่านต่อ