Pretty Guardian of the City

เล่าเรื่องราวของ สาวน้อย ลั่วซีอวิ๋น เธอเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เด็กเพราะคนในตระกูลของเธอถูกฆ่าล้างตระกูล เหตุผลเพียงหยดหยกชิ้นเดียว ด้วยเธอเป็นเด็กกำพร้าที่ป่วยมีพิษอยู่ในร่างกายตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งโตเป็นสาวร่างกายของเธอก็รับผิดไม่ไหวอ่านต่อ