Minato's Laundromat

อากิระลาออกจากงานหลังจากรับมรดกร้านซักรีดของคุณปู่ เขารู้สึกกระตือรือร้นที่จะบริหารงาน วันหนึ่ง ชินทาโร่ นักเรียนมัธยมปลายเข้ามาในร้านและพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็ว อะไรจะเปลี่ยนไปเมื่อชินทาโร่รู้ว่าอากิระเป็นเกย์?อ่านต่อ