Happy Ending Romance

ฮันแทยังสดใสและทะเยอทะยานเป็นซีอีโอหนุ่มที่มีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้า แม้จะมีความท้าทายที่มาพร้อมกับการทำงานในสื่อสิ่งพิมพ์ แต่แทยังก็สามารถหาวิธีที่จะเห็นด้านสว่างของสิ่งต่างๆอ่านต่อ