Race

เรื่องราวของศักยภาพหลังจากรู้ว่าพนักงานธรรมดาคนหนึ่งได้รับการว่าจ้างจากบริษัทประชาสัมพันธ์ชั้นนำโดยการจ้างงานพิเศษอ่านต่อ