ISLAND | เกาะปีศาจ

ทัศนคติที่เย่อหยิ่งและเห็นแก่ตัวของวอนมิโฮทำให้พ่อของเธอขับไล่เธอไปที่เกาะเชจู โดยที่เธอไม่รู้ เกาะแห่งนี้เป็นที่ที่ความชั่วร้ายเป็นอิสระอ่านต่อ