Semantic Error | 시맨틱 에러

ชูซังวูเป็นตัวอย่างที่ดีของบุคคลที่ไม่ยืดหยุ่นและเคร่งครัดในกฎ จางแจยองเป็นเหมือนข้อผิดพลาดทางความหมายในโลกที่สมบูรณ์แบบของชูซังวู ซางวูจะสามารถทำงานร่วมกับแจยองในฐานะศิลปินและวิศวกรได้หรือไม่?อ่านต่อ