The Penthouse

เรื่องราวของผู้หญิงที่พยายามบรรลุเป้าหมายในการเข้าสู่สังคมชั้นสูงด้วยการเป็น “ราชินี” ในเพนต์เฮาส์ชั้นที่ 100 ในกังนัม ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของความสำเร็จในสายตาของเธอ
อ่านต่อ