MONEY AND POWER

อึนกลับมาเกาหลีเมื่อหลานชายของเขาเกณฑ์ทหารให้ทำสงครามกับอำนาจที่ทุจริตเพื่อปกป้องครอบครัวของเขาอ่านต่อ