THE HEAVENLY IDOL

ละครโรแมนติกแฟนตาซีเกี่ยวกับไอดอลที่ไม่รู้จัก Woo Yeon-woo ซึ่งร่างกายถูกครอบงำโดย Rembrary เทพเจ้าแห่งโลกนี้
อ่านต่อ