23:23 สัญญาสัญญาณ

ด้วยความช่วยเหลือของนักสืบ นักสร้างโปรไฟล์สามารถไขคดีอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการแก้ไขมานานหลายปีด้วยการสื่อสารจากเครื่องส่งวิทยุระหว่างปัจจุบันและอดีต ซึ่งส่งผลให้เกิดผลร้ายแรงที่ไม่ได้ตั้งใจอ่านต่อ