The Root

ร้อยสายทองเป็นเด็กสาวกำพร้าที่พ่อของรุ่งรับไปเลี้ยง และเมื่อพ่อของรุ่งเสียชีวิตก็รับเลี้ยงไว้ เมื่อร้อยสายทองพบว่ารุ่งรองมองเธอแบบชู้สาวไม่ใช่น้องสาวอ่านต่อ