MY DEAR GANGSTER OPPA

เป็นเรื่องราวของกายเด็กคณะสังคมที่เข้าสังคมไม่เก่ง เขานั้นตอนมอปลายไม่ค่อยมีเพื่อนจนวันหนึ่งวาฬได้ย้ายโรงเรียนมาเรียนที่เดียวกับกายอ่านต่อ