Between Us

ติดตามวินและทีมในขณะที่พวกเขารู้จักกันผ่านทางชมรมว่ายน้ำ และในที่สุดพวกเขาก็พัฒนาความสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของพวกเขาเติบโตขึ้นเมื่อพวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่านต่อ