Blue Eye Samurai

ด้วยความฝันที่จะแก้แค้นผู้ที่ทำให้เธอกลายเป็นคนนอกรีตในญี่ปุ่นสมัยเอโดะ นักรบหนุ่มคนหนึ่งได้ตัดเส้นทางนองเลือดไปสู่โชคชะตาของเธออ่านต่อ