Cheer Up

Do Hae-Yi เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยยอนฮี เนื่องจากครอบครัวของเธอยากจน เธอจึงให้ความสำคัญกับการหาเงินมากกว่าโรงเรียน Hae-Yi เข้าร่วมกองเชียร์ Theia เธอเข้าร่วมชมรมเพื่อเงินเท่านั้น แต่กลับพบกับความสุขของเธอที่นั่นอ่านต่อ