Fatal Seduction

ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วออกทริปสุดอันตรายออกจากบ้านช่วงสุดสัปดาห์ที่จุดประกายความปรารถนาแต่กลับจบลงอย่างน่าเศร้า ทำให้เธอสงสัยว่าคนใกล้ตัวเธอกำลังพูดความจริงหรือไม่อ่านต่อ