Fubar

เจ้าหน้าที่ซีไอเอที่ใกล้เกษียณได้ค้นพบความลับของครอบครัวและถูกเรียกตัวกลับเข้าสู่สนามเพื่อทำงานสุดท้ายอ่านต่อ