IDOL: The Coup

เรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางครั้งสุดท้ายของกลุ่มไอดอลที่ล้มเหลวและความพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะขัดขวางการยุบวง Cotton Candy ต้องการการโจมตีเพียงครั้งเดียวเพื่อช่วยชีวิตกลุ่มของพวกเขาอ่านต่อ