Last Twilight

มอร์คซึ่งเป็นช่างเครื่องที่แบกภาระหนี้ก้อนใหญ่ถูกบังคับให้ทำงานที่ค่าตอบแทนสูงเป็นผู้ดูแลให้กับเดย์ ทายาทผู้มั่งคั่งที่ตาบอดบางส่วนหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ทั้งสองพัฒนาความสัมพันธ์อันลึกซึ้งอ่านต่อ