Laws of Attraction

เมื่อหลานสาวของทินไม่ได้รับความยุติธรรมจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทินได้พบกับชาน ทนายความผู้มองเห็นโลกตามความเป็นจริงอ่านต่อ