Mask Girl

พนักงานออฟฟิศที่ไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาของเธอกลายเป็นคนสวมหน้ากากในอินเทอร์เน็ตในตอนกลางคืนจนกระทั่งเหตุการณ์เลวร้ายเข้ามาในชีวิตเธออ่านต่อ