Midnight Museum

บาริสต้าประจำร้านได้รับข้อเสนอให้ทำงานในพิพิธภัณฑ์แปลก ๆ ซึ่งเขาค้นพบว่าชีวิตของเขาพัวพันกับภัณฑารักษ์ที่เขาเคยไปเยี่ยมเยียนเป็นประจำอ่านต่อ