Missing: The Other Side 2

หมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นที่กักเก็บดวงวิญญาณของผู้สูญหายและเสียชีวิต การค้นหาเพื่อค้นหาศพที่หายไปและค้นพบความจริงเบื้องหลังการหายตัวไปของพวกเขาเกิดขึ้นอ่านต่อ