Mouse

เรื่องราวน่าระทึกใจที่มุ่งประเด็นไปที่คำถามสำคัญ “จะเป็นอย่างไรหากเราสามารถแยกแยะคนโรคจิตได้ล่วงหน้า”อ่านต่อ