My Roommate is a Detective

เกิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่ 1920 เจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มผู้มีไหวพริบชื่อ Qiao Chu Sheng และอัจฉริยะ Lu Yao และนักข่าว Bai You Ning ก่อตั้งทีมนักสืบขนาดเล็กที่เชี่ยวชาญในการไขปริศนาการฆาตกรรมที่แปลกประหลาดและไม่สงบอ่านต่อ