Revenant

Ku San Young ทำงานและเรียนหนังสือตอนกลางคืนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลังจากได้รับมรดกจากพ่อที่ตายไป การตายอย่างลึกลับก็เกิดขึ้นรอบๆอ่านต่อ