Secret Royal Inspector & Joy

เรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน บอกเล่าเรื่องราวของนักชิมอาหารหนุ่มที่บังเอิญกลายเป็นผู้ตรวจราชการของราชวงศ์ และหญิงสาวที่หย่าร้างที่เร่งรีบที่จะแสวงหาความสุข ในขณะที่พวกเขาร่วมมือกันเพื่อสืบสวนและเอาชนะนักการเมืองที่ฉ้อราษฎร์บังหลวงอ่านต่อ