SHOPLIFTERS

บริเวณชายขอบของโตเกียว กลุ่มคนนอกที่ไม่สมบูรณ์ได้รวมตัวกันด้วยความภักดี ชอบขโมยเล็กๆ น้อยๆ และขี้เล่น เมื่อลูกชายคนเล็กถูกจับกุม ความลับก็ถูกเปิดเผยซึ่งทำให้การดำรงอยู่อันเปราะบางและต่ำกว่าเรดาร์ของพวกเขากลับกลายเป็นเรื่องเลวร้ายอ่านต่อ