The Days

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับฟุกุชิมะ ไดอิจิถูกบางคนตำหนิ ยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษ เผชิญภัยร้ายแรงที่มองไม่เห็นอย่างภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอ่านต่อ