The Killing Vote

ดราม่าเกี่ยวกับการติดตาม ‘ความเบี่ยงเบน’ ของการลงคะแนนโทษประหารชีวิตระดับชาติสำหรับอาชญากรที่เป็นอันตรายและการประหารชีวิตอ่านต่อ