UMG

เอิงเป็นรักแรกของหมิว หลังจากที่เธอหายไปในวันหนึ่ง จู่ๆ เขาก็ไม่สามารถไปต่อได้ สิบปีต่อมา เมื่อเขาพร้อมสำหรับความคิดที่จะเดินหน้าต่อไป รักแรกของเขาก็กลับมาอ่านต่อ