Valeria

วาเลเรียเป็นนักเขียนที่ต้องเผชิญกับทางตันทั้งงานเขียนและสามีของเธอ เธอพบความปลอบใจจากเพื่อนสามคนของเธอ ได้แก่ คาร์เมน โลล่า และเนเรียอ่านต่อ