my love

ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย Zhou Xiaoqi ตกหลุมรัก You Yongci ตั้งแต่แรกเห็น แต่เขาเฝ้าดูเธออย่างลับๆ และหญิงสาวจากไปโดยไม่บอกลา ตอนนี้ผ่านไป 15 ปีแล้ว และเขายังคงห่วงใยเธออ่านต่อ