ส้มป่อย

เรื่องราวรักสามเส้าของหญิงสาวชื่อ “ส้มป่อย” ที่เบื่อบ้านเกิดและอยากมีแฟนที่มาจากกรุงเทพฯ จึงทิ้งบ้านเกิดไว้เบื้องหลังอ่านต่อ