A Man of Reason

แก๊งอาชญากรปล้นและฆาตกรรมและต้องการให้ซูฮยอกขึ้นเครื่องหลังจากถูกจำคุก 10 ปี แต่ซูฮยอกแค่อยากมีชีวิตที่ปกติกับแฟนและลูกสาวเก่าของเขาอ่านต่อ